PRIPOROČILA GORSKIM KOLESARJEM

Kolesarim samo po poteh.

Ne kolesari v območjih, kjer bi zaradi kolesarjenja lahko prišlo do nezaželenih okoljskih vplivov ali konfliktov z drugimi uporabniki naravnega okolja. Način kolesarjenja vpliva na odločitve in odnos lastnikov in upravljalcev zemljišč do kolesarjev.

Ne puščam sledi

Kolesari podlagi primerno. V mokrih razmerah izberi primerno pot, saj se razmočena podlaga hitreje poškoduje. Izogibaj se blokiranju koles. Uporabljaj obstoječe poti, ne delaj novih in ne ubiraj bližnjic. Kar si prinesel v naravo, odnesi s seboj.

Nikdar ne plašim živali

Nenadna pojava, hiter gib in hrup plašijo živali, tako divje kot domače. Živalim daj priložnost, da se umaknejo. Ko kolesariš
mimo konja, bodi pozoren in upoštevaj navodila jezdeca. Lese pusti tako, kot si jih našel.

Obvladujem kolo

Upoštevaj hitrostne omejitve, priporočila in lastne sposobnosti. Neprevidnost lahko povzroči nesrečo. Za ovinki in mrtvimi koti vedno pričakuj ovire ali druge uporabnike. Ne plaši drugih uporabnikov, opozori nase.

Odstopam prednost

Prijazen pozdrav je vedno dobrodošel. Bodi uvideven: upočasni vožnjo, vzpostavi komunikacijo. Če je potrebno, se umakni oz. sestopi s kolesa. Drugi nemotorizirani uporabniki imajo vedno prednost pred kolesarji, razen če je pot označena le za kolesarje.  Izbiraj manj obiskane poti.

Načrtujem

Upoštevaj lastnosti svoje opreme, lastne sposobnosti in posebnosti ture ter se primerno pripravi. Bodi samozadosten, vzdržuj opremo, pri sebi imej potrebne zaloge živil, prvo pomoč ter rezervno opremo in oblačila. Vedno nosi čelado in drugo primerno zaščitno opremo.